nl | en

Specialisaties

Alhoewel Crown Cleaning Service op een breed terrein in de branche actief is, hebben Arjan Dekker en Arthur de Hart bewust gestreefd naar specialisatie op het gebied van onderstaande segmenten.

Schoonmaakdiensten schoolgebouwen

Uitvoering van schoonmaakwerk in schoolgebouwen vraagt om een flexibele planning en uitvoering. Er vinden altijd wel activiteiten plaats, die buiten de gewone routine vallen, zoals toneel- of muziekuitvoeringen, ouderavonden, sportdagen of feestelijkheden. Het aanpassingsvermogen en de inzet van Crown zijn oneindig, zodat de werkzaamheden adequaat worden aangepast aan de veranderde vraag.

Schoonmaakdiensten praktijkruimten

Waar hygiëne een hoofdrol speelt, is een nauwgezette en specifieke aanpak in het schoonmaakwerk vereist.
Onze werknemers die actief zijn in (para) medische praktijkruimten, worden zorgvuldig geïnstrueerd en zo nodig extra opgeleid om aan de hoge normen te kunnen voldoen.

Schoonmaakdiensten expositieruimten

Expositieruimten zoals musea, stellen specifieke eisen aan flexibiliteit in de uitvoering van schoonmaakwerkzaamheden. Veranderende opstellingen, de inrichting van wisselexposities en de organisatie van themabijeenkomsten zijn onlosmakelijk verbonden aan dit soort locaties.
Onze mensen spelen hier professioneel op in en zijn zich bewust van de noodzaak om discreet op de achtergrond te werken.Schoonmaakdiensten Ambassade en overige confidentiële ruimtes

Terecht ervaart elke organisatie zijn locatie als uniek en hecht men grote waarde aan discretie. Met name bij ambassades zorgen wij voor uitvoerend personeel dat uiterst discreet omgaat met uw vertrouwelijke stukken. Bureaus met documenten worden onder afspraak van de ‘clean desk policy’ ontzien en vertrouwelijke stukken blijven onaangeroerd. We verstrekken gescreende personeelsinformatie en de Verklaring omtrent Goed gedrag van elke aanwezige werknemer. Crown Cleaning Service is uw vertrouwenspartner.

Schoonmaakdiensten Kantoren, bedrijfspanden, flexwerkruimtes

Het schoonmaakonderhoud van kantoren is een vanzelfsprekendheid die met grote zorg en een flexibele instelling door ons al vele jaren naar grote tevredenheid wordt geleverd. Daar hoort discretie, zorgvuldigheid en gedisciplineerd werken vanzelfsprekend bij.

Kom in contact

voor meer informatie